Medieteknikdagarna

Webhelp har idag blivit en stark aktör med 50 000 anställda inom outsourcade affärsprocesser. Företaget är idag den tredje största leverantören av kundtjänst och teknisk support i Europa. Vi fortsätter att specialisera oss inom kundupplevelse och våra outsourcade tjänster har också expanderat till att omfatta betalningshantering, försäljning och marknadsföringstjänster. Vi skapar kundupplevelser på uppdrag av några av världens mest progressiva varumärken.