Medieteknikdagarna

Vårt mål är att erbjuda ett utbud som engagerar, underhåller och berikar - för alla åldrar och intressen. Och vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via en obligatorisk avgift.

Totalt har SVT:s digitala sektion cirka 170 medarbetare, med en bra blandning av människor. Vi älskar att vi är från olika kulturella bakgrunder och att vi har olika
personligheter och intressen. Vi erbjuder dig en arbetsplats där lärande står i fokus och där vi tar väl hand om varandra. Om du studerar finns möjlighet att göra praktik eller ditt exjobb på SVT.