Medieteknikdagarna

Sogeti är ett av Sveriges största IT-konsultföretag med cirka 1150 medarbetare fördelat på 21 orter. Utmärkande för Sogeti är den breda konsultbasen med heltäckande kompetens inom mjukvaruutveckling, systemtest, projektledning och digitalisering.