Medieteknikdagarna

Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migreringsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.