Medieteknikdagarna

SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.
Alla berörs av väder, vatten och klimat. SMHI arbetar för hela samhället, för privatpersoner, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle med vår expertkunskap.