Medieteknikdagarna

Senion är ett högteknologiskt företag som har utvecklat en unik inomhuspositioneringsteknik vilken vi använder för att effektivisera kontor.