Medieteknikdagarna

InGenious East Sweden samarbetar med Linköpings universitet kring kursen "InGenious - ett tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt" [799G52]. Det är en tvärdisciplinär kurs, där studenter från olika program och fakulteter mixas och tar sig an riktiga case, som företag i regionen behöver hjälp att lösa. Vi håller till i inspirerande lokaler, som studenterna fritt kan nyttja under kursens gång.