Medieteknikdagarna

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten, Försvarets materielverk och andra myndigheter. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt då vi forskar inom angelägna ämnen som flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem. Inom vår forskning och kunskapstillämpning arbetar vi med metoder, hårdvaror och mjukvaror för att ta grundforskningsresultat till taktiskt operativa tillämpningar. Vid avdelningen Ledningssystem i Linköping ligger forskningens fokus på radiosystem, telekrigsystem, positioneringssystem, IP-nätverk, cybersäkerhet samt människan i systemet.