Medieteknikdagarna

Att lösa brott med VR

Philip Engström och Catrin Dath

Philip Engström och Catrin Dath

Kan Virtual Reality bidra till att lösa brott? Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polisen och här finns en grupp som jobbar med ny teknik för att dokumentera och visualisera brottsplatser och brottshändelser. Vad finns det för problem med dagens verktyg och vad kan VR bidra med? Kan man lösa brott med VR? Talarna är två medietekniker, Philip Engström forskning och utvecklingskoordinator på NFC och Catrin Dath konsult inom interaktionsdesign på Knowit Uppsala.